Chúng tôi làm gì?

Phân phối nội dung đến các nền tảng âm nhạc kỹ thuật số.
Chúng tôi làm việc với nghệ sĩ, hãng thu âm và các công ty âm nhạc.

What we do?

We provide music directly to Digital Service Provider.
We work with artists, record labels and music companies.